No4957模特唐安琪珠三角旅拍性感蓝T配黑皮裙露情趣内衣撩人诱惑写真77P唐安琪秀人网

No4957模特唐安琪珠三角旅拍性感蓝T配黑皮裙露情趣内衣撩人诱惑写真77P唐安琪秀人网

如发于五六日间,便觉口燥舌干而渴,尺寸俱沈,乃少阴经受病也,若以次传经,必传于肝。少阴吐利,手足厥冷,烦躁欲死者,吴茱萸汤主之。

若头汗出,是热不得越,而热气上达者也。大抵治湿之法,咸用羌防以胜之,二术以燥之,苓泽以渗之,或用附子以温之,看所挟风寒湿热之有无,及上下微甚以治之,切不可大发汗,汗之则风气去而湿气存,又不可下,下之则额上湿温者,其人素伤于湿,又中于暑者也。

或谓热聚于胃,故手足汗出矣,而寒聚于胃,独无汗出者,何故。其眉疏发落与《难经》损于皮毛,毛聚而毛落者何异五液俱少,与《难经》损于肌肉,肌肉消瘦,饮食不为肌肉者何异行立时艰,与《难经》损于筋,筋缓不能自收持者何异手足瘫软,与《难经》损于骨,骨痿不能起于床者何异即皮肤枯槁,朝凉暮热,腹胀青筋,两目无光,与《金匮》羸瘦腹满,肌肤甲错,面目黑黯,亦无稍异也。

经曰、尺寸俱弦,少阳受病也。夫上下者,阴阳之根蒂也,脾胃者,上下之枢机也。

郑声者,声如郑卫之音,不能正也。盖因阳邪在表,发汗再之而汗不行,以致津液内竭,正气耗散,或置火□榻之下,或烧针灼艾,劫夺取汗,变为此症,所以焂然而起,惕然而动,精神耗乱,肢体不宁。

胃府者、府居中土,万物所归也。 禁食生鱼、猪肉、生菜。

Leave a Reply